Project cases

Zhuye Group Lighting Retrofit Project

Huanan Tyre Energy Saving Project

Foshan Nanhai Toshiba Factory

VIPshop warehouse center

Bangladesh Project

Foshan Yongan Road

Foshan Guilan Bridge

Foshan Nanguo Peach Garden

Foshan New Kuiqi Rd

Foshan Haiba Road

Spain Emhome Supermarket

Guangxi Nanning Street Light